Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2023/2024. години на Универзитету у Источном Сарајеву

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1–012–2–1146/23 од 30.03.2023. године и број: 04/1–012–2–1741/23 од 18.05.2023. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2023/2024. години на јавним високошколским установана, и Одлуке Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01–С–153–LI/23 од 25.05.2023. године, расписује се:

Полагање пријемног испита:

  • 26.06.2023. године (понедељак) у 9 сати – Студијски програм медицина
  • 27.06.2023. године (уторак) у 9 сати – Студијски програми стоматологија, здравствена њега и специјална едукација и рехабилитација