Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2021/2022. години на Универзитету у Источном Сарајеву

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1388/21 од 06.05.2021. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2021/2022. години на јавним високошколским установама, и Одлуке Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-150-XVII/21 од 27.05.2021. године, расписује се: