Катедра за хистологију и ембриологију – практични

Тест и практични испит из предмета “Хистологија и ембриологија” помјерају се за четвртак, 23.09.2021. године у 17 часова.

Катедра за хистологију и ембриологију