ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Број:01-20-1829/2

Датум: 21.09.2021. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Упис студената у академску 2021/2022. годину вршиће се од  21.09.2021. до 29.10.2021. године.

Апсловенти  су обавезни упис у академску 2021/2022 годину  завршити  до 11.10.2021. године.

Студенти могу  извршити упис нареднe годинe студија у складу са Законом о високом образовању Републике Српске ставом 2. члан 143. са правом преноса највише 15  ЕЦТС бодова, без обзира на то колико је предмета исказано бројем бодова који се преносе или са преносом највише два  предмета, без обзира на то са колико ЕЦТС бодова су исказани предмети, односно у складу са Одлуком о упису студената у академску 2021/2022. годину усвојеном на сједници Вијећа Медицинског факултета Фоча 08.07.2021. године.

…………………………………………………………………..

Приликом уписа  студент је обавезан понијети индекс (обавезни потписи наставног професора  на предмету) , уплатнице и семестрални лист за дртуги семестар.

Дуговања на финансијској картици морају бити у потпуности измирена.

ШВ обрасци и сместрални листови могу се преузети у скриптарници факултета.

                                                                                                                 ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

                                                                                                                 Доц.др Ирена Младеновић