ИНТЕРНИ ОГЛАС

СТУДЕНТСКИ САВЕЗ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ФОЧА

На основу члана 28. Статута Студентског Савеза Медицинског факултета, на сједници Управног одбора, која је одржана 01.06.2020. године, расписан је интерни оглас за избор делегата у Скупшини Савеза студената Медицинског факултета Фоча.

Делегате чине представници година, по два редовна студента са године.

1. Листу предложених студената за делегате у Скупштини неопходно је предати у назначеном периоду. Потребно је приложити листу од 40 студената:

-12 студената са смјера медицина

-12 студената са смјера стоматологија

-8 студената са смјера здравствена њега

-8 студената са смјера специјална едукација и рехабилитација

2. Уз листу неопходно је приложити увјерење да је кандидат редован студент

3. Избори се распију дана 2.6.2020. године

4. Листа кандидата се може приложити у студентској служби од дана 3.6.2020. године до 5.6.2020. године до 12 часова

5. Избори ће се спровести у просторијама факултета дана 9.6.2020. године у периоду од 09:00 до 15:00 часова

6. Резултати избора биће објављени у периоду између 17:00 до 18:00 часова на сајту факултета и огласној табли факултета.

Датум:1.6.2020. године                                                    Предсједник Управног одбора