Медицински факултет Фоча: упис студената у академској 2020/21. години на I циклус студија и интегрисане академске студије

Важни датуми

I уписни рок
Објављивање конкурса: 10.06.2020. године
Пријем докумената: од 22. до 26.06.2020. године, од 8 до 14 часова
Полагање пријемног испита:
Стоматологија 01.07.2020. године у 9 часова
Специјална едукација и рехабилитација 01.07.2020. године у 9 часова
Здравствена њега (редовни и ванредни студиј) 01.07.2020. године у 9 часова
Медицина 02.07.2020. године у 9 часова
Објављивање резултата: 06.07.2020. године, до 14 часова
Упис кандидата: од 08. до 17.07.2020. године, радним данима од 8 до 14 часова

II уписни рок
Објављивање конкурса: 19.08.2020. године
Пријем докумената: од 31.08. до 04.09.2020. године, од 8 до 14 часова
Полагање пријемног испита: 07. и 08.09.2020. године, у 9 часова
Објављивање резултата: 09.09.2020. године, до 14 часова
Упис кандидата: од 14. до 18.09.2020. године, од 8 до 14 часова

УПИСНА ПРОЦЕДУРА

Информације о уписној процедури на Универзитету у Источном Сарајеву објављују се у јавним
средствима информисања, као и на сајту Факултета.

Уписна политика на Медицинском факултету Фоча
Сви држављани БиХ, као и страни држављани могу да конкуришу за упис на Медицински факултет
Фоча. Услов за упис на студијски програм прве године, првог циклуса студија је завршено
четворогодишње средњошколско образовање у БиХ са минималном просјечном оцјеном 3,0
(осим за студијске програме Здравствена њега и Специјална едукација и рехабилитација) или
еквивалентно образовање у иностранству. Конкурсну процедуру проводи Комисија коју именује
декан Факултета.
Број студената, који ће бити уписан на прву годину одобрава Влада Републике Српске, а на
приједлог Универзитета.

Документа потребна за полагање пријемног испита
 захтјев за упис (образац доступан у студентској служби)
 оригинална свједочанства о завршеним разредима средње школе
 оригинална диплома о положеном матурском, односно завршном испиту
 извод из матичне књиге рођених (оригинал)
 увјерење о држављанству (оригинал)
 лична карта или пасош (на увид)
 љекарско увјерење, издато од стране Медицинског факултета Фоча

Уз документа, потребно је приложити и:
 доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита,
 потврда о уплати за љекарско увјерење

Студенти страни држављани
Потребна документација за студенте стране држављане је иста је као и за оне из БиХ, уз
нострификацију средњошколске дипломе стечене ван БиХ (осим диплома стечених у Републици
Србији).
Број студената који ће бити уписани зависи од уписног плана Универзитета у Источном
Сарајеву. Висину школарине за студенте стране држављане утврђује надлежни орган
Универзитета.
Студенти страни држављани треба да познају један од званичних језика БиХ, будући да се
сва настава одвија на тим језицима. Од академске 2020/21.године, Медицински факултет Фоча
уводи студиј медицине на енглеском језику. Више информација о овом програму можете наћи на
интернет страници Факултета.

Пријемни испит
Пријемни испит се полаже у виду теста (писмено), а број и врста питања зависи од студијског
програма за који се студент одлучи, према предложеном моделу.
Студијски програми Медицина и Стоматологија
 Тест из биологије
 Тест из хемије
Студијски програм Здравствена њега
 Тест из области здравствене његе
 Тест из биологије
Студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација
 Тест из биологије
 Тест из психологије
 Тест из социологије
Кандитат треба да одговори тачно на минимум 50% питања у сваком тесту. Формирање ранг листе
се врши према укупном броју бодова кандидата, добијеном на основу успјеха у средњој школи и
резултата на пријемном испиту. Кандидат може освојити највише 100 бодова, 50 бодова по
основу успјеха у средњој школи, а 50 бодова по основу резултата на пријемном испиту. Резултати
пријемног испита се објављују на огласној табли и интернет страници Факултета.

Уписни материјал (индекс и сви формулари доступни у студентској служби):
 Индекс
 Уписни формулар
 Формулар ШВ-20
 Уплата семестра
 Уплата трошкова суфинансирања (за суфинансирајуће студенте)
 Студентски сервиси (чланарине)
 Осигурање студената
 3 фотографије (2 фотографије 50х60 мм и 1 фотографија формат као за личну карту)
 потврда о регулисаном здравственом осигурању или овјерена здравствена књижица
(студенти држављани Србије морају приложити одговарајућу документацију Фонда
здравственог осигурања код кога су осигурани за остваривање здравственог осигурања, по
основу Споразума о специјалним паралелним везама); Постоји неколико осигуравајућих
друштава у Фочи, који пружају сличне услове здравственог осигурања.

Статус уписаних студената
Након што постану студенти прве године Медицинског факултета, студенти могу имати сљедећи
статус:
1. Редовни студент чије се школовање финансира из буџета Републике Српске.
2. Редовни студент који суфинансира своје школовање. Висину школарине одређује Влада
Републике Српске.
3. Редовни студент који сам финансира своје школовање. Висину школарине одређује Управни
одбор Универзитета и Источном Сарајеву.
4. Ванредни студент

У зависности од епидемиолошке ситуације везане за појаву новог вируса корона, уписна
процедура може бити подложна промјени. О свим евентуалним промјенама бићете
информисани путем интернет странице Факултета.