Докторске студије из области биоинжењеринга и медицинске информатике

Данас је у посјети Медицинском факултету боравио декан Електротехничког факултета проф. др Божидар Поповић. У разговору са деканом Медицинског факултета проф.др Дејаном Бокоњићем и продеканом за научно-истраживачки рад и предузетништво, доц. др Срђаном Машићем договорена је сарадња на апликовању међународних пројеката, као и покретање докторских студија из области биоинжењеринга и медицинске информатике. Такође, наглашено је да су ова два факултета до сада имала добру сарадњу, те да ће у наредном период ова сарадња бити подигнута на још већи ниво.