Студентски савез медицинског факултета – Изборна скупштина

На основу члана 21. Статута Студентског савеза Медицинског факултета, на ванредној сједници Скупштине Савеза, на основу гласова делегата, која је одржана 9.6.2020. године донешено је

 

РЈЕШЕЊЕ

 

I

Именују се чланови Скупштине.

Лица изабрана на предстојећим изборима као кандидати за делегате у савезу.

Именују се Сектори Савеза, предсједници и потпредсједници сектора.

 

II

1.Сектор за научно-истраживачки рад

Предсједник: Станија Јовановић

Потпредсједник :Огњен Раљић

2.Спортски сектор

Предсједник: Ненад Лазић

Потпредсједник: Дејан Гаврић

3.Сектор за прву помоћ

Предсједник: Теодора Миличевић

Потпредсједници: Селена Телетина, Дарко Лазић

4.Сектор за међународну размјену и сарадњу студената

Предсједник: Стефан Каришик

Потпредсједник: Марија Бјелетић

 

III

Именују се потпредсједници Савеза.

  1. Милош Керановић испред медицине
  2. Дусан Митровић испред стоматологије
  3. Срдјан Ђурковић испред специјална едукација и рехабилитација
  4. Исидора Пржуљ испред здравствене његе

IV

Именује се предсједник Студентског савеза Медицинског факултета Фоча.

Немања Митровић

 

V

Рјешење ступа на снагу даном доношења.

Датум:

9.6.2020. године