ИНТЕРНИ ОГЛАС

На основу члана 28. Статута Студентског савеза Медицинског факултета, на сједници управног одбора, која је одржана 27.8.2021године, расписан је интерни оглас за избор делегата у скупштини Савеза.

Делегате чине представници година, по два редовна студента са године.

  1. Листу предложених студената за делегате у скупштини неопходно је предати у назначеном периоду.Потребно је приложити листу од 40 студената:

-12 студената смјер медицина

-12 студената смјер стоматологија

-8 студената смјер здравствена њега

-8 студената смјер специјална едукација и рехабилитација

        2. Уз листу је неопходно приложити увјерење да је студент редован.

        3. Избори се расписују дана 30.8.2021године.

        4. Листа кандидата може се приложити у студентској служби од 30.8.2021 године до 1.9.2021године.

        5. Избори ће се спровест у просотријама факултета дана 2.9.2021године у периоду од 9часова до 13часова у кабинету број 307.

        6. Резултати избора биће објављени у периоду између 17 и 18 часова 2.9.2021гдоине на сајту факултета и огласној табли факултета.