Обавјештење о одбрани мастер рада

Број:01-20-1646/2

Датум: 06.09.2021. године

На основу члана 65. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланa 50. став 11. Правила студирања на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву, а у вези са Извјештајем комисије о завршеном мастер раду, број:01-18-172 од 27.08.2021.године, декан Медицинског факултета из Фоче доноси

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О одбрани мастер рада

Студент Рељић Тривковић Рада, јавно ће бранити мастер рад под називом „ УЧЕСТАЛОСТ И ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ ПОРЕМЕЋАЈА ЧИТАЊА КОД ДЈЕЦЕ МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА “, дана 17.09.2021.године, у 12,00 часова, у Свечаној сали  Медицинског факултета у Фочи.

Мастер рад је доступан јавности и може се погледати сваким радним даном од 08:00 до 19:00 часова у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи

Достављено:                                                                                                      Д Е К А Н

1.Огласна табла                                                                                       Проф.др Дејан Бокоњић

2.Web site

3.А/А