Odbrana doktorske  disertacije

Viši asistent Joković Sandra javno će braniti doktorsku  disertaciju pod nazivom ” POVEZANOST ZDRAVSTVENE PISMENOSTI SA ZDRAVSTVENIM STANJEM KORISNIKA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI SRPSKOJ”.

Javna odbrana doktorske disertacije održaće se 27.09.2019.godine sa početkom u 16.׃ časova  u svečanoj sali Medicinskog fakultet u Foči.

 Doktorska disertacija je dostupna javnosti i može se pogledati svakim radnim danom u Biblioteci Medicinskog fakulteta u Foči u vremenu od 08׃00 do 19׃00 časova.