OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA KRATKI STUDIJSKI PROGRAM U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA KRATKI STUDIJSKI PROGRAM  U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

Obavještavaju se kandidati oba kratka  studijska  programa da će se upis vršiti u periodu od  08.05. do 31.05.2023. godine.

Potrebna dokumentacija za upis:

  1. Popunjen upisni list

 (preuzeti sa sajta Medicinskog fakulteta Foča http://www.mef.ues.rs.ba )

  1. Dvije fotografije ( 50mm h 60mm)

Prijave na upis se mogu dostaviti lično u studentsku službu Medicinskog fakulteta Foča ili putem pošte na adresu:

Medicinski fakultet Foča

Studentska broj 5

73 300 Foča

(sa nazanakom upis na Kratki studijski program)

Kandidati koji do navedenog roka ne izvrše upis, smatraće se da su odustali.

Nastava na kratkim studijskim programima počinje 04.09.2023. godine.

Upisni list je možete preuzeti ovdje.

    Foča, 05.05.2023. godine                                                               Doc. dr Ognjenka Janjić Pavlović