Правна акта

Статут Медицинског факултета

Измјена Статута

Правилник Алумни организације

Правилник о изради и одбрани дипломског рада

Правилник о кућном реду

Правилник о магистарским студијама

Правилник о раду Библиотеке

Правилник о стицању научног степена доктора медицинских наука

Правилник о раду Етичког комитета

Измјена правилника о раду Етичког комитета

Пословник о раду Наставно-научног вијећа докторских студија

Правилник о накнадама за 3. циклус студија

Правилник о видео надзору

Правилник о међународној размјени

 

Акти Универзитета