Nastavni plan i program – Zdravstvena njega – akademska 2022/2023– I ciklus studija

Nastavni plan i program – Zdravstvena njega – akademska 2021/2022– I ciklus studija

Nastavni plan i program – Zdravstvena njega – akademska 2020/2021– I ciklus studija

Nastavni plan i program – Zdravstvena njega – akademska 2019/2020– I ciklus studija

Nastavni plan i program – Zdravstvena njega – akademska 2018/2019– I ciklus studija

Nastavni plan i program – Zdravstvena njega – akademska 2017/2018– I ciklus studija (29.09.2017)

Nastavni plan i program – Zdravstvena njega – akademska 2016/2017 – I ciklus studija (01.09.2016)

Nastavni plan i program – Zdravstvena njega – akademska 2015/2016 – I ciklus studija (01.09.2016)

Nastavni plan i program – Zdravstvena njega – akademska 2013/2014 – I ciklus studija (01.10.2013)


SILABUSI

Preuzmi (silabusi zdravstvena njega.zip)