Zdravstvena njega

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA INTEGRISANIH STUDIJA I CIKLUSA STUDIJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU FOČA

Obavještavamo sve studente integrisanih studija medicine i stomatologije i studente I ciklusa studija zdravstvene njege i specijalne edukacije i rehabilitacije da će u svrhu informisanja o terminima za online nastavu u vidu video konferencija, na […]

Zdravstvena njega

Informator za polaganje prijemnog ispita

Informator za polaganje prijemnog ispita, za upis na  studijske programa Medicinskog fakulteta, biće dostupan od 17.04.2018. godine. Informator se može nabaviti u zgradi Poliklinike (Specijalistički centar za stomatologiju)-I sprat, svakim radnim danom od 08.00 do […]

Zdravstvena njega

Teme za izradu master radova na drugom ciklusu studija studijskog programa Zdravstvena njega

Predmet:  Naučno-istraživački rad u zdravstvenoj njezi Prof .dr Dejan Bokonjić: Kvalitet života djece sa hroničnim bolestima Značaj komunikacionih vještina i timskog rada u sestrinstvu Intrahospitalne infekcije u pedijatrijskoj intenzivnoj njezi Prof. dr Biljana Mijović: Prevalencija […]