Распоред полаганја испита – други циклус студија

Здравствена њега

Специјална едукација и рехабилитација – Логопедија

Специјална едукација и рехабилитација – Развојни поремећаји