Обавјештења

Oдбранa мастер рада

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е О одбрани мастер рада Студент Стеван Шеатовић,  јавно ће бранити мастер рад под називом „ ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА СТРЕСНО РЕАГОВАЊЕ РОДИТЕЉА ДЈЕЦЕ СА […]

Обавјештења

Други позив за достављање пројектних приједлога Интеррег ХР-БиХ-ЦГ 2014-2020.

Обавјештавамо вас да је у оквиру Интеррег програма прекограничне сарадње Хрватска-БиХ-Црна Гора отворен Други позив за достављање пројектних приједлога, а рок за подношење апликација је 20. децембар 2018. године, до 12.00 часова. Укупан износ средстава који ће […]

Обавјештења

Трећи уписни рок

К О Н К У Р С за упис студената у прву годину првог циклуса студија  у академској 2018/2019. години на Медицинском факултету у Фочи   Организациона јединица Контакт информације Студијски програм Први циклус Самофинансирање МЕДИЦИНСКИ […]

Обавјештења

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ БОРАВКА И ПУТОВАЊА…

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ БОРАВКА И ПУТОВАЊА У ОКВИРУ САРАДЊЕ ИСТРАЖИВАЧА КОЈИ РАДЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЧКИХ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ НАУЧНЕ И ТЕХНОЛОШКЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2019-2020 Конкурс Образац

Обавјештења

Koнкурс зa суфинaнсирaњe нaучнoистрaживaчких прojeктa у 2018. гoдини.

На основу члана 106. став 1. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/12,  33/14 и 66/18) и члана 5. Правилника о суфинансирању научноистраживачких пројеката („Службени гласник Републике Српске“, бр. […]

Обавјештења

Јавна одбрана магистарске тезе

Милић др Сенка јавно ће бранити магистарску тезу под називом ” ПРИМЈЕНА ТРАНСФУЗИЈЕ КРВИ И КРВНИХ ДЕРИВАТА У ЛИЈЕЧЕЊУ ПАЦИЈЕНАТА СА ПРЕЛОМОМ ПРОКСИМАЛНОГ ФЕМУРА ”. Јавна одбрана ће се одржати у свечаној сали Медицинског факултета […]

Обавјештења

Јавна одбрана магистарске тезе

Фиреску Говедарица др Јелена јавно ће бранити магистарску тезу под називом  „СОЦИОЕПИДЕМИОЛОШКЕ И КЛИНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОРБИЛА  ”. Јавна одбрана ће се одржати у свечаној сали Медицинског факултета у Фочи, 26.09.2018. године, са почетком у 09:00 […]

Обавјештења

Oдбранa мастер рада

Студент Тодовић Љиљана, јавно ће бранити мастер рад под називом „ КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ОБОЉЕЛИХ ОД ХИПЕРТЕНЗИЈЕ “, дана 21.09.2018.године., у 12,00 часова, у Свечаној сали  Медицинског факултета у Фочи. Мастер рад је доступан јавности и […]

Обавјештења

Извeштaj Кoмисиje o oцjeни зaвршeнoг мaгистaрскoг рaдa

Нa сjeдници Нaстaвнo-нaучнoг виjeћa Meдицинскoг фaкултeтa у Фoчи, oдржaнoj 05.10.2017. гoдинe, пoд брojeм 01-3-1, oдoбрeн je прojeкaт изрaдe мaгистaрскe тeзe пoд нaзивoм „Сoциoeпидeмиoлoшкe и клиничкe кaрaктeристикe мoрбилa“  кaндидaтa Фирeску-Гoвeдaрицa др Jeлeнe. Нa сjeдници Нaстaвнo-нaучнoг виjeћa […]