Обједињене и појединачне ранг листе кандидата за чланове Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву по факултетима/академијама.

У прилогу вам достављамо Обједињену ранг листу изабраних кандидата за чланове Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву и појединачне ранг листе кандидата за чланове Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву по факултетима/академијама.

Наведене ранг листе данас данас се објављују на интернет страници Универзитета.

У складу са чланом 16. став 5. Правилника о избору Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву и Упутством за спровођење избора чланова Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву, потребно је да данас Обједињену ранг листу изабраних кандидата за чланове Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву и појединачну ранг листу која се односи на ваш факултет/академију објавите на огласној табли факултета/академија. Правни факултет Пале и Пољопривредни факултет Источно Сарајеву су обавезни да Обједињену ранг листу изабраних кандидата за чланове Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву и своју ранг листу (јединствену за факултет и појединачне за сједиште и одјељења ван сједишта) објаве како на огласној табли у сједишту, тако и на огласним таблама у одјељењима ван сједишта факултета.

Напомињемо да кандидати имају право приговора на ранг листу у року од 48 сати од објављивања ранг листи на интернет страници Универзитета, а у складу Правилником о поступку избора чланова Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву и Упутством за спровођење избора чланова Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву, те у складу са поуком датој у Обједињеној ранг листи кандидата за чланове Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву.

Обједињенa ранг листa изабраних кандидата за чланове Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву

Појединачна ранг листа кандидата за чланове Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву по факултетима/академијама:

Академија ликовних умјетности Требиње – ранг листа

Економски факултет Брчко – ранг листа

Економски факултет Пале – ранг листа

Електротехнички факултет Источно Сарајево – ранг листа

Машински факултет Источно Сарајево – ранг листа

Медицински факултет Фоча – ранг листа

Музичка академија Источно Сарајево – ранг листа

Факултет физичког васпитања и спорта Пале – ранг листа

Факултет пословне економије Бијељина – ранг листа

Факултет за производњу и менаџмент Требиње – ранг листа

Филозофски факултет Пале – ранг листа

Педагошки факултет Бијељина – ранг листа

Пољопривредни факултет Источно Сарајево – ранг листа

Правни факултет Пале – ранг листа

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ Фоча – ранг листа

Саобраћајни факултет Добој – ранг листа

Технолошки факултет Зворник – ранг листа