Медицина

Обавјештење – Медицина рада

Долазак доц. др Мартина Попевића планиран је за 25.04.2024. године. Сви студенти који немају потпис у индексу за испит из медицине рада треба да предају индексе у студентској служби од 24.04.2024. године.

Докторске студије

Oбавјештење о новим законским регулативама које дефинишу статус студента и трошкове студирања

OБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ФОЧА У АКАДЕМСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ о новим законским регулативама које дефинишу статус студента и трошкове студирања Студенти уписани […]

Обавјештења

Оглас за упис на програме цјеложивотног учења на Медицинском факултету Фоча

Датум: 15.04.2024.Број: 1462/24 На основу члана 9. Правилника о цјеложивотном учењу на Универзитету у ИсточномСарајеву и одлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-425-1-LVI/18од 15.11.2018. године, Универзитет у Источном Сарајеву расписује О Г Л А […]

Обавјештења

Извjeштaj o зaвршeнoj дoктoрскoj дисeртaциjи

Извјештај Марија Дракул (13.04.2024) Извјештај Љиљана Крсмановић (22.02.2024) Извјештај Наталија Хаџивуковић (24.11.2023) Извјештај Саша Дабић (18.10.2023) Извјештај Милош Васиљевић (16.05.2023) Извјештај Марина Радановић (08.05.2023) Извјештај Раде  Милетић (08.07.2022) Извјештај Ален Пилав (22.06.2022) Извјештај Оливера Говедарица […]

Обавјештења

Обавјештење о одбрани завршног рада

Број:01-20-1362/2Датум: 02.04.2024. године На основу члана 67. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези са чланом 8. Правилника оизради и одбрани завршног рада на Медициснком факултету у Фочи број 01-3-151 од 16.03.2023.године, декан издаје […]