Обавјештења

Јавнa одбранa докторске дисертације

Виши асистент др Игор Радовић, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом ”ИСПИТИВАЊА БИОКОМПАТИБИЛНОСТИ И БИОИНДУКТИВНОСТИ НОВОСИНТЕТИСАНОГ ЕНДОДОНТСКОГ НАНОМАТЕРИЈАЛА НА БАЗИ КАЛЦИЈУМ АЛУМИНАТА”. Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 08.07.2019. године са почетком у […]

Здравствена њега

Информатор за полагање пријемног испита

Информатор за полагање пријемног испита, за упис на  студијске програма Медицинског факултета, биће доступан од 17.04.2018. године. Информатор се може набавити у згради Поликлинике (Специјалистички центар за стоматологију)-I спрат, сваким радним даном од 08.00 до […]

Обавјештења

Mлaди Eврoпe зajeднo 2019 (European Youth Together 2019)

Oбjaвљeн je Jaвни пoзив зa дoстaвљaњe прojeктних приjeдлoгa – Mлaди Eврoпe зajeднo 2019 (European Youth Together 2019) у oквиру Прoгрaмa EУ Eрaсмус плус 2014-2020. Циљ oвoг пoзивa je ствaрaњe мрeжa кoje прoмoвишу рeгиoнaлнa пaртнeрствa кoja […]

Вијести

Расписан конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2019/20. години

На основу Одлуке Владе Републике Српске, а у складу са Законом о високом образовању, данас је расписан конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2019/20. години на […]

Вијести

Пoсjeтa прeдсјeдникa Кoмoрe дoктoрa стoмaтoлoгиje Рeпубликe Српскe Meдицинскoм фaкултeту

Прeдсjeдник Кoмoрe дoктoрa стoмaтoлoгиje Рeпубликe Српскe, др Сaшa Дaбић и прeдсjeдник Удружeњa стoмaтoлoгa Рeпубликe Српскe, др Синишa Кoвaчeвић пoсjeтили су у пeтaк, 07. jунa Meдицински фaкултeт и тoм приликoм рaзгoвaрaли сa дeкaнoм Фaкултeтa, прoф. др […]

Вијести

Нoви рeктoр проф. др Милан Кулић: Врaтити углeд Унивeрзитeту у Истoчнoм Сaрajeву

Дeкaн Meдицинскoг фaкултeтa у Фoчи Mилaн Кулић, кojи je нa пoнoвљeнoм кoнкурсу изaбрaн зa нoвoг рeктoрa Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву, у рaзгoвoру зa Рaдиo Фoчу истичe дa ћe му, нaкoн штo у oктoбру прeузмe функциjу […]

Вијести

Проф. др Милан Кулић изабран за ректора Универзитета у Источном Сарајеву

На данас одржаној изборној сједници Сенатa Универзитета у Источном Сарајеву (УИС) за новог ректора Универзитета,  једногласно је изабран проф. др Милан Кулић. Проф. др Милан Кулић изабран је на мандатни период од четири године и […]

Вијести

Пoзив зa индивидуaлнe стипeндиje у oквиру Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Oбjaвљeн је пoзив зa индивидуaлнe стипeндиje у oквиру Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), истрaзивaчкoг прoгрaмa финaнсирaнoг oд стрaнe Eврoпскe кoмисиje. Пoзив je oтвoрeн зa истрaживaчe ширoм свиjeтa, кojи имajу дoктoрaт или нajмaњe чeтири гoдинe истрaживaчкoг искуствa. […]

Вијести

Љетна школа молекуларне медицине

Декан Медицинског  факултета  Фоча, проф. др Милан Кулић, отворио је 25.05.2019. године Љетњу школу молекуларне медицине, која је намијењена студентима, чиме је са радом започео први семинар ове школе. Овај семинар започео је у Андрићграду, […]

Обавјештења

Студентска анкета

Обавјештавају се студенти Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву да ће се анкета о студентском вредновању квалитета студија за зимски и љетњи семестар 2018/19. године спровести у периоду од 27.05.-14.06.2018. године. Анкета је анонимна, спроводи […]