Расписан конкурс за упис студената у академској 2021/2022. години на Универзитету у Источном Сарајеву у другом уписном року

Расписан је конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2021/2022. години на Универзитету у Источном Сарајеву у другом уписном року.

Пријављивање кандидата за други уписни рок почиње 30. августа 2021. године, а завршава 03. септембра  2021. године.

Полагање пријемног испита је 06. септембра 2021. године са почетком у 9.00 часова (на Музичкој академији и Академији ликовних умјетности полагање пријемног испита ће се обавити 06. и 07. септембра 2021. године са почетком у 9.00 часова, док ће се полагање пријемног испита на студијском програму Медицина на енглеском језику одржати 20.09.2021. године са почетком у 9.00 часова).

Објављивање резултата конкурса је до 08. септембра 2021. године до 14.00 часова (на студијском програму Медицина на енглеском језику објава резултата конкурса је до 21.09.2021. године до 14.00 часова).

Упис примљених кандидата почиње 13. септембра 2021. године и траје до 19. септембра 2021. године (на студијском програму Медицина на енглеском језику упис кандидата је до 24.09.2021. године).

Опште одредбе

Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.

Детаљније информације о условима уписа у прву годину првог циклуса студија у академској 2021/2022. години на Универзитету у Источном Сарајеву у другом уписном року можете погледати у КОНКУРСУ.

Посебне одредбе за први циклус студија