UNESCO – Јавно објављује позив за особе млађе од 35 година да се пријаве за „Истраживачки грант за младе – Путеви свиле”

UNESCO објављује позив за особе млађе од 35 година да се пријаве за „Истраживачки грант за младе – Путеви свиле“. То је нова иницијатива коју организује UNESCO уз подршку Националне комисије за UNESCO Народне Републике Кине, у контексту својих програма „Путеви свиле“ и МОСТ који су дио UNESCO програма социјалних и хуманих наука.

Истраживање би требало да се бави специфичним питањима која се односе на:

– дијељено наслијеђе и плурални идентитети Путева свиле,

– унутрашња разноликост,

– потенцијал у модерним друштвима за креативност, интеркултурални дијалог, друштвену кохезију, регионалну и међународну сарадњу и

– одрживи мир и развој.

Постдипломски истраживачи, старости 35 година и млађи у вријеме пријављивања, имају право да се пријаве за грант. Предложено истраживање може извршити истраживач појединац или може бити дио истраживања групе или пројекат сарадње.

Услове испуњава широк спектар истраживачких поља, укључујуц́и мултидисциплинарне и вишедимензионалне приједлоге који нису ограничени на одређену регију или хронологију. Предложено истраживање може обухватити једну или неколико тема повезаних са заједничким насљеђем Путева свиле, укључујуц́и, али не ограничавајуц́и се на:

– Наука и технологија,

– Традиционално знање и занатство,

– Религија и духовност,

– Језик и књижевност,

– Умјетност и музика и

– Традиционални спортови и игре.

Биће додијељено 12 истраживачких грантова у износима од 10.000 америчких долара.

Приједлози се подносе попуњавањем обрасца који описује истраживање, методе, очекиване исходе и допринос постојећем знању. Приједлоге слати на енглеском језику на: силкроадсгрант@унесцо.орг

Крајњи рок за аплицирање на Јавни позив је 18. април 2021. године.

Више информација на: