Реализована студијска посјета и састанак пројектног конзорцијума у оквиру DUALSCI пројекта

Дана 5-6. јула 2021. године реализована је студијска посјета и састанак пројектног конзорцијума на Економском факултету Суботица Универзитета у Новом Саду у оквиру пројекта „Јачање капацитета за имплементацију дуалног образовања у БиХ високом образовању“, скраћеница: DUALSCI . Представници Универзитета у Источном Сарајеву на поменутим  догађајима били су координатор пројекта проректор проф. др Срђан Лалић, декан Медицинског факултета проф. др Дејан Бокоњић, декан Факултета пословне економије доц. др Весна Петровић и доц. др Ненад Марковић.
У оквиру студијске посјете пројектним партнерима представљене су презентације резултата из србијанског DUALEDU  пројекта, које су се односиле на успостављање дуалних модела на Машинском факултету Универзитета у Београду, као и на Академској струковној школи електронике и електротехнике, као и дуалног модела на Универзитету у Крагујевцу. Након излагања проф. Hagen Hochrinnera iz FH Joanneum-a сви представници универзитета из Босне и Херцеговине изложили су своје специфичне моделе дуалног образовања које планирају увести на матичним институцијама.
У оквиру састанка пројектног конзорцијума дискутовано је о организационим и техничким детаљима реализације пројектних активности, као и о расподјели задатака поводом писања Интерим извјештаја Европској комисији.