Ранг листа кандидата за упис наредне године првог циклуса студија у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Српске

На основу члана 4. Правила о поступку рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања за прелазак у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета Републике Српске број 01-С-18-1- XXXVI/15 од 22.01.2015. године, предсједник Комисије објављује

РАНГ ЛИСТУ

Кандидата за упис наредне године првог циклуса студија у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Српске

Кандидати / студенти студијског програма Специјална едукација и рехабилитација који су стекли право да школовање наставе на терет буџета Републике Српске:

  1. Шиљеговић Јована ( просјечна оцјена 8,90 ).

Кандидати / студенти који сматрају да су оштећени у поступку рангирања имају право поднијети приговор декану факултета у року од три дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли факултета и web site Универзитета у Источном Сарајеву.

Ранг листа се налази у прилогу.

Образложење се налази у прилогу.