Програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица

На основу члана 65. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези са чланом 25. Закона о образовању одраслих (Сл.гласник Р.С број 59/09 и 1/12) као и Рјешења Завода за образовање одраслих број 07/5.1/604-352/18 од 29.10.2018. године, декан расписује

К О Н К У Р С

За упис на Програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица

I

Право уписа на Програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица имају:

– кандидати који имају завршену основну школу,

– кандидати који имају навршених 18 година живота,

– кандидати који имају увјерење о здравственој способности за обављање послова његоватеља.

Цијена за упис на Програм је 1.300,00 КМ по полазнику.

II

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњености услова за упис и то:

– извод из матичне књиге рођених,

– овјерену фотокопију личне карте,

– доказ о завшеној основној школи,

– увјерење о здравственој способности за обављање послова његоватеља.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објаве конкурса на адресу Медицинског факултета у Фочи (Студентска број 5. , 73300 Фоча) – Конкурс је објављен у дневном листу Глас Српске од 12.12.2018. године.