“ProBLeMS” Ерасмус+ пројекaт

На Медицинском факултету Фоча, Универзитета у Источном Сарајеву, 3. и 4. априла 2023. године, одржан је почетни састанак Ерасмус+ пројекта под називом „DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF METACOGNITIVE PROBLEM-BASED MODULES IN BLENDED LEARNING COURSES IN MEDICAL SCIENCES – ProBLeMS“. Универзитет у Источном Сарајеву је координатор пројекта и лидер првог радног пакета. Састанку су поред координатора присуствовали и сљедећи пројектни партнери:

Универзитет у Бања Луци, Босна и Херцеговина

Универзитет у Зеници, Босна и Херцеговина

Универзитет у Београду, Србија

Медицински универзитет у Инсбруку, Аустрија

Универзитет у Црној Гори, Црна Гора

Универзитет у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици, Косово*

International Business College Mitrovica, Косово*

Удружење за биомедицинску информатику и статистику Републике Српске, Босна и Херцеговина

Институт за јавно здравље Црне Горе, Црна Гора

На састанку су се представили пројектни партнери, расподјелиле обавезе и одговорности за одређене пројектне активности. Именовано је чланство и изабрани су руководиоци управљачких тијела пројекта. Такође, детаљно су представљени радни пакети са активностима и исходима у оквиру радних пакета, административне процедуре, план менаџмента ризика, као и план начина комуницирања и осигурања квалитета.