Пријемни испит за упис у академску 2021/22. годину

Медицински факултет Фоча органиизује упис студената у академској 2021/2022. години.

Важни датуми за први уписни рок за први циклус студија и интегрисане академске студије:

  • објављивање конкурса 09.06.2021. године
  • пријем докумената 21.-25.06.2021. године
  • квалификациони испит одржаће се 28. и 29.06.2021. године са почетком у 9 часова:

– 28.06.2021. године студијски програм Медицина

– 29.06.2021.године студијски програми Стоматологија, Здравствена њега и Специјална едукација и рехабилитација.

Студенти  могу конкурисати на два студијска програма уколико се полажу у два различита дана. У том случају студент полагаже два пријемна испита и рангира се на двије прелиминарне листе.

Више информација можете наћи у Информатору Медицинског факултета: https://www.mef.ues.rs.ba/u-prodaji-je-novi-informator/