Пријаве за други уписни рок

Пријаве за други уписни рок за упис на                 

интегрисане академске студије СТОМАТОЛОГИЈЕ и      први циклус студија ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ

Медицински факултет Фоча органиизује други уписни рок за упис студената у академској 2023/2024. години

Интегрисане академске студије стоматологије:

студенти који се финансирају из буџета 5

студенти који се финансирају самофинансирањем 5

страни држављани 8

Први циклус студија здравствене његе:

студенти који се финансирају из буџета 6

Важни датуми за други уписни рок:

  • Објављивање конкурса 16.08.2023. године;
  • Пријављивање кандидата 28.08.-01.09.2023. године у просторијама Факултета;
  • Полагање квалификационог испита 04.09.2023. године са почетком у 9 часова;
  • Објављивање резултата конкурса до 06.09.2023. године до 14 часова;
  • Упис примљених кандидата: 11-15.09.2023. године.

Опште одредбе

Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит.

Више информација:

–  Конкурс линк

–  Информатор Медицинског факултета (доступан у скриптарници факултета од    

   21.08.2023.године) и на страници:

–  Посебне одредбе за први и други циклус студија