Позив за пријаву „Западни Балкан упознаје Јапан – Мост у будућност“.

Обавјештавамо вас да су Министарство спољних послова Јапана и Регионална канцеларија за сарадњу са младима (RYCO) објавили Позив за пријаву „Западни Балкан упознаје Јапан – Мост у будућност“.

Рок за подношење пријава је 15. септембар 2019. године до 23:59 часова.

Посјета ће бити организована за 15 студената у периоду од 13. до 21. новембра 2019. године.

Право учешћа имају студенти дипломског или постдипломског студија, узраста од 20 до 25 година, који долазе из Албаније, Босне и Херцеговине, Косова*, Сјеверне Македоније, Црне Горе и Србије.

Детаљније на интернет страници на линку http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/media/vijesti/Pages/most-u-buducnost.aspx

Министарство спољних послова Јапана сноси трошкове авио карте за Јапан у економској класи, осигурање у иностранству због путних несрећа, смјештај и превоз у Јапану, оброке током програма и улазнице за планиране активности у Јапану.

Образац за пријаву налази се на сљедећој интернет страници: file:///C:/Users/g.perisic/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6F5PS4DB/viewform.htm, а детаљне информације о Позиву доступне су на: https://www.rycowb.org/?p=6650

Молимо апликанте из Републике Српске да на и-мејл fondovieu@meoi.vladars.net потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.