Оглас за прелазак у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета Републике Српск


На основу члана 4. Правила о поступку рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања за прелазак у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета Републике Српске број 01-С-18-1- XXXVI/15 од 22.01.2015. године, предсједник Комисије објављује

                                                                              О Г Л А С

                                                                                Члан 1.

Овом Одлуком се утврђује број слободних мјеста за за прелазак у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета Републике Српске, како слиједи:

 

Медицина:                                                                           Здравствена њега:

  1. година……………………..7 мјеста;                               2 година………………….3;
  2. година……………………..8 мјеста;                               3 година………………….1;
  3.  година…………………..13 мјеста;                               4 година………………….3.
  4. година …………………..18 мјеста;
  5. година……………………29 мјеста.

Стоматологија:                                                                     Дефектологија:

  1.  година……………………..3 мјеста;                                2 година………………….1;
  2.  година……………………13 мјеста;                                3 година………………….5;
  3. година…………………….14 мјеста;                                 4 година…………………4 .
  4. година……………………..8 мјеста.

 

                                                                                Члан 2.

Студенти који су стекли услове за прелазак на финансирање студија на терет буџета Републике Српске могу поднијети захтјев у року од 7 дана од дана објаве овога огласа у Студентску службу Медицинског факултета.