Објављена публикација „Научно – истраживачки потенцијали Универзитета у Источном Сарајеву„

Универзитет у Источном Сарајеву објавио је публикацију под називом „Научно – истраживачки потенцијали Универзитета у Источном Сарајеву„ у којој су представљене лабораторије и техничке могућности Универзитета.

Дио наставног и истраживачког процеса на Универзитету одвија се у лабораторијама опремљеним високо-технолошки модерном опремом која служи за реализацију научно-истраживачких и стручних задатака. Осим што служи за усавршавање знања и вјештина студената и наставника Универзитета, ова опрема може и да значајно допринесе бољој интеграцији универзитета у области истраживања и већим могућностима укључивања у међународне истраживачке пројекте, те развоју сарадње са реалним сектором.

Савремено опремљене лабораторије, као и наставни, стручни кадар којим располаже Универзитет у Источном Сарајеву, а чија образовна структура и радно искуство обезбјеђују висок ниво знања, изузетна су прилика за наше студенте, сва три циклуса студија, да савладају савремене методе и технике које су им неопходне да постану одговорни професионалци и лидери у обављању послова након завршеног факултета/академије.

БРОШУРА