Обавјештење за упис у академску 2023/2024. годину

Број:01-10-2

Датум: 04.10.2023. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ЗА СТУДЕНТЕ ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА, ПРВОГ, ДРУГОГ И ТЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Упис студената у академску 2023/2024. годину вршиће се од  04.10. до 18.10.2023. године.

Упис студената другог и трећег циклуса студија вршиће се од 04.10. до 27.10.2023. године.

Студенти могу  извршити упис нареднe годинe студија  са правом преноса највише 15  ЕЦТС бодова, без обзира на то колико је предмета исказано бројем бодова који се преносе или са преносом највише два  предмета, без обзира на то са колико ЕЦТС бодова су исказани предмети.

 Студенти интегисаних студија, првог циклуса студија који стекну право на упис у академској 2023/2024. години  могу уписивати наредне године студија без положених испита из наставних предмета Енглески језик. Испити из завршне године студија  не могу се полагати без положених испита из наставних предмета Енглески језик.

………………………………………………………………..

Приликом уписа  студент је обавезан понијети индекс (обавезни потписи наставног професора  на предмету), уплатнице и семестрални лист за други семестар.

Дуговања на финансијској картици морају бити у потпуности измирена.

ШВ обрасци и сместрални листови могу се преузети у студентској служби факултета.

                                                                                                                 ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

                                                                                                                 Проф. др Ирена Младеновић