Обавјештење за студенте студијског програма медицина и стоматологија – интерна медицина

Обавјештење за студенте студијског програма медицина и стоматологија – интерна медицина налази се у прилогу.