OБАВЈЕШТЕЊЕ – Упис на 2. годину студијског програма медицина

Обавјештавају се студенти интегрисаних студија – студијски програм Медицина да је Одлуком
Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Фоча од 09.09.2021.године на овом студијском
програму измјењен услов за похађање наставе на другој години студија. Према одлуци похађање
наставе из наставног предмета Физиологија је положен испит из наставног предмета Анатомија.
Одлука ће се примјењивати од уписа у академску 2022/23.годину.

Фоча, 01.10.2021.године