ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Број:01-1211/2

Датум: 04.06.2024.године

             На основу члана 44. Правилника о студирању на докторским студијама и стицању звања доктор наука Универзитета у Источном Сарајеву, Медицински Факултет из Фоче, Универзитета у Источном Сарајеву, обајвљује 

                                          ЈАВНУ ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Марија др Дракул, јавно ће бранити докторску  дисертацију под називом “Антиинфламацијска и имуномодулацијска својства ситаглиптина, инхибитора дипептидил пептидаза 4, у моделима интеракције хуманих антигенпрезентујћих ћелија и Т лимфоцита in vitro “.

Јавна одбрана докторске дисертације одржаће се 20.06.2024.године са почетком у 12:00 часова, у свечаној сали Медицинског факултета Фоча.

Докторска дисертација је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у Библиотеци Медицинског факултета Фочa у времену од 08:00 до 19:00 часова.

                                                                                                                                                  ДЕКАН

                                                                                                                             Проф.др Дејан Бокоњић

Достављено ׃

1.Огласна табла

2.Радио Фоча

3.Web site

4.Библиотека

5.Досије кандидата

6. А/а.