Обавјештење о одбрани дипломског рада

Број:01-20-882/2

Датум: 20.12.2023. године

На основу члана 67. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези са чланом 8. Правилника о изради и одбрани дипломског рада на Медициснком факултет у Фочи број 01-3-151 од 16.03.2023. године, декан издаје

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О одбрани дипломског рада

Студент Милица Кокошар, јавно ће бранити дипломски рад под називом „УЛОГА ЦИТОЛОГИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ МАЛИГНИХ ТУМОРА ПЛУЋА И ПЛЕУРЕ“, дана 25.12.2023. године., у 13:00 часова, у Свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.

Дипломски рад је доступан јавности и може се погледати сваким радним даном од 08:00 до 19:00 часова у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи.

Достављено:                                                                                                          Декан

1.Огласна табла                                                                                     Проф.др Дејан Бокоњић

2.Web site

3.А/А