Наставни план и програм

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација – развојни поремећаји – академска 2023/24 – II циклус студија

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација – логопедија – академска 2023/24 – II циклус студија

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација – развојни поремећаји – академска 2021/22 – II циклус студија

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација – логопедија – академска 2021/22 – II циклус студија

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација – развојни поремећаји – академска 2013/14 – II циклус студија

Наставни план и програм – Специјална едукација и рехабилитација – логопедија – академска 2013/14 – II циклус студијаСИЛАБУСИ

Преузми(Развојни поремећаји, Логопедија)


Мастер рад

Изглед мастер рада

Пријава мастер рада

Захтјев за одбрану мастер рада


Теме за израду мастер радова

Усвајају се теме за израду мастер радова на другом циклусу студија студијског програма “Специјална едукација и рехабилитација – Логопедија”(2023/24)

Усвајају се теме за израду мастер радова на другом циклусу студија студијског програма “Специјална едукација и рехабилитација – Развојни поремећаји”(2023/24)