Медицински факултет је у 2021. години постао члан престижних асоцијација

Медицински факултет је у 2021. години постао члан престижне европске асоцијације медицинских факултета – АМSЕ, који има за циљ промовисање и развијање сарадње између медицинских факултета у Европи, а такође побољшава и осигурава квалитет њихових активности. Поред ове асоцијације Медицински факултет је члан и Асоцијације медицинских факултета Републике Србије, члан је и Orpheus мреже за докторске студије у биомедицини и здравственим наукама, а налазимо се и у Свјетском директоријуму Медицинских образовних институција.
Медицински факултет је у 2021. години постао члан једне од највећих мрежа CEEPUS – Централно европског програма размјене за универзитетске студије коју координише Медицински Универзитет у Грацу, а у којој се налазе медицински факултети, различити медицински департмани, институти, болнице из свих 16 CEEPUS земаља.