Листа пријављених кандидата за полагање пријемног испита на медицинском факултету

Листа пријављених кандидата за полагање пријемног испита на медицинском факултету по студијским програмима:

  1. Медицина
  2. Стоматологија
  3. Здравствена њега
  4. Специјална едукација и рехабилитација