Конкурси науке

Конкурс за суфинансирање програма унапређењаинфраструктуре и набавке опреме неопходне за научноистраживачки рад у 2022. години

Опрема-пријавни образац

Конкурс за суфинансирање 32 студената трећег циклуса академских студија при изради завршних радова, односно докторских дисертација у 2022. години

 пријавни образац 

Конкурс за суфинансирање научних публикација у 2022. години

пријава – монографије

пријава – часописи

пријава – зборници

Конкурс за суфинансирање програма међународне научноистраживачке сарадње у 2022. години

Резултати Конкурса за суфинансирање програма међународне сарадње – Тачка 1. Учешће на научним скуповима у иностранству

Више информација можете видјети овдје.