ЈАВНA ОДБРАНE ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ОЛИВЕРE ДР ГОВЕДАРИЦE

Број:01-1561

Датум: 06.09.2022. године

            На основу члана 12. Правилника о стицању научног степена доктора наука, Медицински факултет из Фоче, Универзитета у Источном Сарајеву, објављује

ЈАВНУ ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ОЛИВЕРА ДР ГОВЕДАРИЦА, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом

“Експресија ангиогених фактора у гингивалној течности код обољелих од хроничне пародонтопатије и дијабетеса мелитус тип 2 “.

Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 28.09.2022. године са почетком у 13:00 часова, у Свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.

Докторска дисертација је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи у времену од 08:00 до 19:00 часова.

                                                                                                                         Д Е К А Н

                                                                                                                            Проф.др Дејан Бокоњић

Достављено:

1.Огласна табла

2.Радио Фоча

3.Web site

4.Библиотека

5.Досије кандидата

6.A/A