ЈАВНA ОДБРАНA ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ OЛИВЕРЕ ДР ЉУБОЈЕ

 Број:01-1400

Датум: 21.07.2022. године

            На основу члана 12. Правилника о стицању научног степена доктора наука, Медицински факултет из Фоче, Универзитета у Источном Сарајеву, објављује

ЈАВНУ ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ОЛИВЕРА ДР ЉУБОЈА, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом” Процјена поремећаја функције неутрофилних гранулоцита код дјеце са цистичном фиброзом“.

Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 01.09.2022. године са почетком у 13:00 часова, у Свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.

Докторска дисертација је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи у времену од 08:00 до 19:00 часова.

                                                                                                                         Д Е К А Н

                                                                                                                            Проф.др Дејан Бокоњић

Достављено:

1.Огласна табла

2.Радио Фоча

3.Web site

4.Библиотека

5.Досије кандидата

6.A/A