Испит из наставног предмета “Когнитивни процеси”

Испит из наставног предмета “Когнитивни процеси” (предметни наставник: Проф. др Ирена Стојковић) на Мастер студијама (смјер Развојни поремећаји) одржаће се 22.02. 2022. у просторијама факултета.
Вријеме одржавања испита ће бити накнадно утврђено.