ЕРАЗМУС+ – ПРОЈЕКАТ ПроБЛеМС

У оквиру активности ЕРАЗМУС+ пројекта: Development and Implementation of Metacognitive Problem-Based Modules in Blended Learning Courses in Medical Sciences (ПроБЛеМС), од 15 до 17. јуна у компјутерској учионици Института за медицинску статистику и информатику Медицинског факултета Универзитета у Београду, организовани су тренинзи за наставно и административно особље 9 високообразовних институција чланица ЕРАЗМУС+ позива. 

Тренинзи су обухватали рад на Моодле платформи и креирање метакогнитивних проблемски базираних модула из области медицинске статистике, превентивне медицине, базичне и клиничке медицине.

Основни циљ ПроБЛеМС пројекта је да се уз подршку институција високог образовања са подручја Европске Уније у развоју и примени новог модела учења унапреди образовање лекара у институцијама високог образовања у земљама Западног Балкана у складу са друштвеним потребама. Специфични циљеви су: (1) Имплементацијом новог модела учења оспособити студенте да користе концептуално, процедурално и метакогнитивно знање у решавању реалних проблема и (2) Развијање капацитета високошколских установа Западног Балкана за даље унапређење комбинованог учења кроз сарадњу са универзитетима Европске Уније и међусобну сарадњу. Детаљније информације могу се наћи на званичном сајту ПроБЛеМС пројекта: https://problems.mf-foca.edu.ba