Делегација Медицинског факултета у посјети високошколској установи “Politechnico do Porto”

Декан Медицинског факултета у Фочи, проф. др Дејан Бокоњић, продеканица проф. др. Ирена Младеновић, асистент Срђан Живановић и асистент др Драган Спаић, боравили су у узвратној посјети високошколској установи “Politechnico do Porto”.

Након обиласка и упознавања ИПП-а, организовани су вишедневни мултидисциплинарни састанци са руководиоцима чланица , као и са ректором ове високошколске установе. На састанцима је договорена сарадња између Медицинског факултета и Школе за здравство у виду организовања новог студијског смјера-физиотерапија, као и сарадња између истраживачких центара у области биотехнологије и биомедицинског инжењерства. Такође смо договорили сарадњу у области аудиологијеи и поремећаја говора, што ће бити значајно за наш студијског програм Специјалну едукацију и рехабилитацију. Са колегама са Биостатистике и Биоинформатике планирано је оснивање заједничког мастер програма из Биостатистике и Биоинформатике. Договорена је сарадња о набавци програма из виртуелне стварности људског организма, који ће студентима увелико олакшати учење. На сасастанку са ректорским тимом договорена је сарадња у погледу размјене студената и академског особља Универзитета у Источном Сарајеву за наредну годину. Програм размјене студената и академског особља договорен је и са Школом за сестринство.
Такође је договорено заједничко апликовање за пројекте Европске комисије, првенствено за Ерасмус плус.