Здравствена њега

Распоред полаганја испита – други циклус студија

Здравствена њега Специјална едукација и рехабилитација – Логопедија Специјална едукација и рехабилитација – Развојни поремећаји

Здравствена њега

Априлски испитни рок за студенте другог циклуса студија

Здравствена њега Специјална едукација и рехабилитација – Логопедија Специјална едукација и рехабилитација – Развојни поремећаји

Здравствена њега

Распоред испита за април – други циклус студија

Здравствена њега Специјална едукација и рехабилитација (логопедија) Специјална едукација и рехабилитација (развојни поремећаји)

Здравствена њега

Распоред полагања испита за други циклус студија

Специјална едукација и рехабилитација – логопедија Специјална едукација и рехабилитација – развојни поремећаји Здравствена њега

Здравствена њега

Спискови студената старијих година по групама

МЕДИЦИНА Друга година Трећа година Четврта година Пета година Шеста година ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА Друга година Трећа година Четврта година СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА Друга година Трећа година Четврта година СТОМАТОЛОГИЈА Друга година Трећа година Чатврта […]