STUDIJSKI PROGRAM SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA-SMJER LOGOPEDIJA I SURDOAUDIOLOGIJA

Broj: 01-10-56

Datum: 26.04.2023. godine

STUDIJSKI PROGRAM SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA-SMJER LOGOPEDIJA I SURDOAUDIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE  DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA MAJSKI ISPITNI  ROK   U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI

ISPITI:Termin:  
Sistemi komunikacije Prof.dr Nadica Jovanović Simić       22.05.2023.godine u 9:00  časova
Genetski aspekti govornih poremećaja Prof.dr Nadica Jovnović Simić       22.05.2023.godine u 9:00  časova
  
 
 
 
 
 

                                                                                                                   PRODEKAN ZA NASTAVU

                                                                                                                   Prof. dr Irena Mladenović