RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA


RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA
ZDRAVSTVENA NJEGA  (Drugi upisni rok)

KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS (SUFINANSIRANJE):

Red.br. Ime i prezime ESPB Prosječna ocjena Trajanje studija

(br.semestara)

UKUPNO
Adnan Osmanspahić 240 7,72 11 168,43