Prof.dr Dejan Bokonjić imenovan za vršioca dužnosti dekana Medicinskog fakulteta

Odlukom rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj 4505/19 od 30.09.2019. godine, prof. dr Dejan Bokonjić imenovan je za vršioca dužnosti dekana Medicinskog fakulteta.

Prof.dr Dejan Bokonjić je vanredni profesor uže naučne oblasti Pedijatrija. Prof. dr Dejan Bokonjić je u periodu od 2012. do 2019. godine obavljao funkciju prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.