OBAVJEŠTENJE-LITERATURA

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA INTEGRISANIH STUDIJA I CIKLUSA STUDIJA

NA MEDICINSKOM FAKULTETU FOČA

 

Dragi studenti,

S obzirom da je naredbom Ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS od 10.3.2020.godine u cilju sprečavanja širenja Korona virusa (COVID-19) nastava na Medicinskom fakultetu Foča obustavljena, a poštujući instrukciju Ministra od 16.3.2020.godine o obavezi praćenja nastave putem elektronskih sredstava komunikacije, nameće se potreba za nabavkom i distribucijom neophodne literature za pripremu studenata za predispitne aktivnosti.

S tim u vezi, rukovodsvo Fakulteta je ovlastilo predstavnike studenata u Nastavno-naučnom vijeću da se u što kraćem vremenskom roku obrate studentima i dostave informacije o potrebnim naslovima, po godinama i studijskim programima.

Trenutno pokušavamo da iznađemo sva moguća rješenja kako bi se studentima omogućio pristup nastavnim materijalima, a čime se ne bi narušila autorska prava u pogledu distribucije. S tim u vezi, molimo Vas da imate strpljenja i da u tom smislu kontaktirate predstavnike studenata u Nastavno-naučnom vijeću, koji će nam proslijediti sve vaše zahtjeve. Uvjeravamo Vas da će rukovodstvo fakulteta uložiti sve napore kako bi prevazišli ovaj problem.

Zahvaljujemo Vam se na svoj dosadašnjoj saradnji i nadamo se da ćemo zajedno uspjeti savladati ovaj izazov maksimalno koristeći alternativne vidove nastave.

DEKAN
Prof. dr Dejan Bokonjić

 

U Foči, 23.3.2020. godine